Maximumcapaciteit

Maximumcapaciteit:
Capaciteit is het maximum aantal leerlingen dat per kleuter- en leerjaar kan ingeschreven worden. Dit zijn niet het aantal vrije plaatsen voor 2017-2018.
 
We schrijven voor de ganse kleuterschool 90 kleuters in en voor de lagere school 130 leerlingen. Voor elk geboortejaar wordt er één klasje georganiseerd.

Vrije plaatsen:
Kleuterschool
Instapklas: 20 – Wel dient er rekening gehouden te worden dat in dit aantal de voorrangsgroepen broers/ zusjes en kinderen van personeel ook meetellen.  Naargelang het aantal van deze ingeschrevenen, zal het aantal vrije plaatsen variëren.
1e kleuterklas: 0
2e kleuterklas: 0
3e kleuterklas: 1

Lagere school
1e leerjaar: 1
2e leerjaar: 7
3e leerjaar: 6
4e leerjaar: 0
5e leerjaar: 7
6e leerjaar: 5